Alior Bank: Konto Wyższej Jakości

Szczegółowa tabela opłat:
Otwarcie rachunku: 0 zł
Prowadzenie rachunku: 0 zł / 12 zł (opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych za ostatni miesiąc wyniesie minimum 700 zł lub na rachunek wpłynie minimum 2500 zł)
Wydanie karty debetowej: 0 zł
Korzystanie z karty debetowej: 0 zł
Zlecenie stałe: 0 zł
Polecenie zapłaty: 0 zł
Przelew krajowy: 0 zł
Przelewy natychmiastowe: 0 zł
Wypłata gotówki z każdego bankomatu w Polsce: 0 zł
Wypłata gotówki z bankomatu za granicą: 0 zł
Zmiana kodu PIN: 0 zł

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZAŁOŻYĆ TO KONTO NA STRONIE BANKU

Komentarz redaktora

Alior Bank oferuje swoim klientom Konto Wyższej Jakości. Z uwagi na pewne wymogi dotyczące minimalnych wpływów finansowych, można przyjąć, że Alior Bank swoje usługi dedykuje przede wszystkim osobom bardziej zamożnym. Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunku, jednak tylko wtedy, jeśli klient wykonana w miesiącu transakcje bezgotówkowe w wysokości łącznej minimum 700 zł lub wpłynie na przynajmniej raz w miesiącu na rachunek bankowy jednorazowa wpłata w wysokości minimum 2500 zł. Jak można zauważyć, Alior Bank narzuca na klientów znacznie wyższe wymagania aniżeli konkurencyjne banki. Jednak zarówno wydanie karty, jak i jej posiadanie jest bezpłatne. Bank nie pobiera opłat za przelewy krajowe wykonane w złotych do innych banków w Polsce za każdym możliwym pośrednictwem. Przelew europejski oraz zagraniczny jest darmowy. Zaletą konta są bezpłatne wypłaty we wszystkich bankomatach zarówno w Polsce, jak i na świecie, a także w placówkach Alior Banku.